Stranice na engleskom   gf mail
gradevinski fakultet sveuciliste u zagrebu
novostio fakultetudjelatnicidjelatnostzavodiservisimapa sitea
kliknite za arhivu slika

kliknite za arhivu slika


  djelatnici

dr.sc. Mladen Garašić, dipl.ing.geol.


emailmgarasic@grad.hr
zavodgeotehnika
sobaKačićeva 26, 3.kat, soba D303
telefon4639 220, 4827 008
kućni broj220
fax4827 008
bilješka
Pridruženi dokumenti:
 nazivopisveličina
hidrogeologija i inženjerska geologija
hidrogeologija krša
primijenjena geologija
speleologijaProf.dr.sc. Mladen Garašić, dipl.ing.geol.

https://www.linkedin.com/pub/mladen-garasic/94/393/a7b

BIOGRAFIJA:

Rođen u Zagrebu.

ŠKOLOVANJE:   

 • - osnovna škola i V gimnazija u Zagrebu (1970), 
 • - Eckersley Course , St. Hugh's College, Oxford (1969, 1971),
 • - diplomirani inženjer geologije, smjer hidrogeologija i inženjerska geologija (Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (1976), 
 • -  Summer Karst Field School, Western Kentucky University, USA (1981, 1985), 
 • -  magistar geoloških znanosti, smjer hidrogeologija i inženjerska geologija, Rudarsko-geološko-naftni i Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, (1981), 
 • -  doktor geoloških /područja: tehničkih i prirodnih/ znanosti, /polja: geološko inženjerstvo i geoznanosti/, smjer hidrogeologija i inženjerska geologija, Rudarsko-geološko-naftni i Prirodoslovno-matematički fakultet , Sveučilište u Zagrebu, (1986).

ZNANSTVENI STATUS:     

 • znanstveni asistent / asis. (1983),
 • znanstveni suradnik / docent (1987), 
 • viši znanstveni suradnik / izv.prof. (1992), 
 • znanstveni savjetnik / red.prof. (1999); (2005)

NASTAVA:     

 •  - od akad.god 1990/1991. do danas sudjeluje u fakultetskoj dodiplomskoj, preddiplomskoj, postdiplomskoj i terenskoj nastavi kolegija: "Hidrogeologija" (Hidrogeologija krša), te "Inženjerska geologija" (Tuneli) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 
 • - od akad.god. 2001/2002. do akad.god 2005/2006. sudjeluje u nastavi na poslijediplomskom studiju kolegija "Odabrana poglavlja iz Speleologije"  (osnivač kolegija) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
 • - od akad.god. 2001/2002.  do akad.god. 2005/2006. sudjeluje u fakultetskoj dodiplomskoj nastavi te predaje i vodi kolegije: "Geologija i petrologija" i "Hidrogeologija i inženjerska geologija" na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 
 • - od akad.god. 2001/2002. do 2005/2006. sudjeluje u fakultetskoj dodiplomskoj nastavi te predaje i vodi kolegij: "Inženjerska geologija" na Građevinskom odjelu Tehničkog Veleučilišta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
 • - od akad.god. 2001/2002. do 2005/2006 sudjeluje u nastavi na poslijediplomskom studiju i vodi kolegij "Hidrogeologija" na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
 • - od akad.god.2005/2006 do danas sudjeluje u fakultetskoj preddiplomskoj i diplomskoj nastavi te predaje i vodi kolegije: "Primijenjena geologija"  i "Hidrogeologija i inženjerska geologija" na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 
 • - od akad.god. 2006/2007. do danas sudjeluje u nastavi na doktorskom studiju i vodi kolegij "Hidrogeologija krša" (osnivač kolegija) na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
 • - od akad.god. 2006/2007. do danas sudjeluje u nastavi na diplomskom i doktorskom studiju i vodi kolegij "Speleologija"  (osnivač kolegija) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,   
 •  - od akad.god. 2012/2013. do danas sudjelije  u nastavi na Geo-Engineering and Water Management doctoral programe offered jointly by: Graz University of Technology, University of Zagreb, University of Maribor and Budapest University of Technology and Economics. Subject "Ground Profile Characterization"

STRUČNI RAD I ZAPOSLENJA:

 • od 1975 - 1978.     Institut za geološka istraživanja, Zagreb,
 • od 1979 - 1991.     Građevinski institut, Fakultet građevinskih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za geotehniku, Zagreb,
 • od 1991 - 2002.     Institut građevinarstva Hrvatske, Zavod za geotehniku, Zagreb,
 • od 2002 - danas    Građevinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za geotehniku,

REFERENCE:

 • objavio preko 348 znanstvenih, stručnih i stručno popularnih članaka u Hrvatskoj te u SAD, Italiji, Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Mađarskoj, Francuskoj, Kini, Švicarskoj, Portugalu, Brazilu, Koreji, Maleziji, Alžiru, Rusiji, Grčkoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Libanonu, Austriji, Puerto Ricu, Vijetnamu, Norveškoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Japanu, Belgiji, Kanadi, Iranu, Bugarskoj, Guatemali, Argentini, Češkoj, Australiji, itd. od kojih se neki opetovano citiraju u stranoj stručnoj speleološkoj, karstološkoj i geološkoj bibliografiji. Neki radovi navedeni su u Croatian Scientific bibliography  http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=7250 , a ostali u objavljenim popisima radova prilikom izbora za znanstvena ili znanstveno-nastavna zvanja ili u objavljenim bibliografijama.
 • primarno razradio i objavio (1983;1986;1991;1995) klasifikacije speleoloških objekata prema genezi, hidrogeološkim funkcijama i morfologiji kakve se u podjelama pretežito koriste u današnjoj svjetskoj literaturi,
 • izradio više stotina stručnih elaborata iz područja inženjerske geologije, hidrogeologije, speleologije itd.(od 1975. do 2015.) 
 • glavni i odgovorni urednik znanstvenog i stručnog časopisa "Spelaeologia Croatica", od 1990. godine do danas,
 • voditelj Simpozija i Urednik Zbornika "ALCADI 2000" Međunarodnog simpozija o povijesti karstoloških i speleoloških istraživanja u području Alpa, Dinarida i Karpata  (Zadar, 2000 - organizacija Union Internationale de Speleologie - UIS),
 • član organizacijskog odbora međunarodnog simpozija "Eurock 2009",
 • predsjednik organizacijskog odbora Prvog hrvatskog speleološkog kongresa (2009-2010),
 • član znanstvenog odbora Međunarodnog znanstvenog kongresa - International Congress of Speleology in artificial cavities "Hypogea 2015", Rim, Italija (2014-2015),
 • predstavnik Hrvatske u Međunarodnoj speleološkoj uniji (Union Internationale de Speleologie) od 1993. do danas,
 • predstavnik Hrvatske u Europskoj speleološkoj uniji  (Federation Speleologique Europeenne) od 2009. do danas,   
 • snimatelj fotografija iz podzemlja krša (s preko 250000 snimaka), objavio stotinjak fotografija u časopisima, knjigama, kalendarima i na internetu. Sudjelovao na sedam izložbi fotografija (diploma New York Institute of Photography).
 • održao više stotina predavanja na kongresima, seminarima, stručnim skupovima kod nas i u inozemstvu, sudjelovao u tridesetak TV i radio emisija, održao više desetaka pozvanih predavanja na međunarodnim skupovima.
 • aktivno sudjelovao na čak 11 svjetskih speleoloških kongresa  (International Congress of Speleology) od ukupno 16 održanih, 
 • recenzent više stručnih i znanstvenih knjiga, recenzent 3 fakultetska programa, recenzent međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata, elaborata, studija i članaka,
 • član i/ili predsjednik više povjerenstava za ocjenu studija o utjecaju na okoliš pri nadležnim ministarstvima,
 • mentor ili komentor više desetaka diplomskih i magistarskih radova te doktorskih disertacija iz područja geologije, hidrogeologije, inženjerske geologije, rudarstva, fizička geografije, geotehnike, speleologije, karstologije, tunelogradnje...
 • sudski vještak za područje speleologije i hidrogeologije krša, 
 • revident projekata za područja hidrogeologije, inženjerske geologije, speleologije,  
 • jedan od osnivača speleološke škole (1971), autora prvog priručnika o speleologiji (1977) i jedan od pokretatelja ozbiljnijeg speleoronjenja (1973) u Hrvatskoj,
 • stručni poslovi: speleološka istraživanja i posjeti u preko 5022 speleoloških objekata (s kompletnom dokumentacijom u M 1:100 do 1:1000), što se smatra svjetski vrlo značajno zapaženim rezultatom s dodijeljenim pohvalama, u krškim predjelima različitih dijelova svijeta (od 1966 -2014) u čak  67 zemalja:
 • Dinarida
 • širom Europe
 • Južna Amerika
 • Sjeverna Amerika
 • Centralna Amerika i Karibi
 • Bliski, Srednji i Daleki Istok 
 • Azija
 • Oceanija 
 • Afrika
 • Australija 
 • voditelj brojnih speleoloških i speleoronilačkih ekspedicija kod nas i u svijetu koje su rezultirale svjetski zapaženim rezultatima  (od 1971. do 2014.), 
 • stručni i znanstveni radovi za primjerice hidrogeološka i speleološka istraživanja za tunel RHE "Čapljina" i "Hutovo" (1975-1976),
 • hidrogeološka i speleološka istraživanja za tunel HE "Zakučac II" (1977-1979),
 • speleološka istraživanja u tunelu "Učka" (1976-1979),

speleoronilačka i speleohidrogeološka istraživanja krških riječnih izvora ili ponora:

 • Bistraca (1973),
 • Tounjčice (1973,1984),
 • Rudnice (1981),
 • Crnog Vrela (1984),
 • Panjkove spilje (1984,1985,1987,1988), 
 • Sinjca (1984), 
 • Rječine (1984),
 • Klokota (1984, 1985),
 • Krušnice (1985),
 • Krčića (1986,1998), 
 • Kupe (1986),
 • Slunjčice (1984,1990), 
 • Gurdića (1987),
 • Sopota (1987),
 • Spile (1987),
 • Une (1988),
 • Mrežnice (1989),
 • Ličanke (1997),
 • Zelenog Vira (1998),
 • Kupice (1999),
 • Vrioštice (1997,1999), 
 • Gacke (1997, 2004, 2005),
 • Crvenog jezera (1998),
 • Čikole (1989, 2001),
 • Kamačnika (1993, 2002, 2003),
 • Omble (2000),
 • Bune (2000),
 • Cetine (2001),
 • Krupe (2002),
 • Krnjeze (2002),
 • Dobre (2003),
 • Zrmanje (2003),
 • Graba (2006), 
 • Rude (2006), 
 • Rumina (2006, 2007), itd.

izrada neotektonskih i morfostrukturnih karta hrvatskog krša - Jopićeva spilja (1975), Panjkova spilja (1985), Đulin ponor (1990),

detaljno inženjersko geološko kartiranje za ceste (M 1:1000 do 1.5000) :

 • Matulji - Lupoglav (1979),
 • Delnice - Matić poljana (1981),
 • Karlovac - Slunj (1983),
 • Otrić - Čanci (1984),
 • Srb - Knin (1984),
 • Zagreb - Sisak (1985),
 • Solin - Klis (1987),
 • Dragonja - Vodnjan (1990, 1996),
 • Matulji - Rupa (1997),
 • Popovača - Slunj (2005),
 • Varaždin - Krapina (2006) itd.,

inženjersko geološko kartiranje za rješavanje problematike klizišta (M 1:100 do 1:1000):

 • Resnjak (1981),
 • Dragonožec (1982),
 • Sveti Duh (1982),
 • Galgovo (1983) itd,

inženjersko geološko kartiranje za hotelske komplekse u Dubrovniku (M 1:500):

 • "Belvedere"(1983-1985),
 • "Plat" (1985),
 • "Beterina" (1983-1986),
 • "Vis" (1986),
 • "Lapad" (1987),
 • "Epidaurus" (1988),
 • "Villa Argentina (2008) itd ,

inženjersko geološko kartiranje za brane (M 1:500 do 1:1000):

 • "Kontarini" (1985),
 • "Letaj" (1986),
 • "Samarica" (1988-1989),
 • "Šumetlica" (1989),
 •  "Lešće" (1986-1988),

geološki radovi na branama i cestama:

 • "Sidi Yacoub", Alžir (1981-1985),
 • "Beni Haroun", Alžir (1986),
 • "Lar", Iran (1987),
 • "Bekhme", Irak (1989),
 • most "Batang", cesta Sarawak, Malezija (1988-1990),

Hidrogeološka, speleološka i geotehnička ispitivanja za brane i tunele u:

 • HE "Sklope" (1977),
 • HE "Lešće" (1985-1989), 
 • HE "Nikola Tesla" (1994),
 • HE "Dubrovnik" (2000),

seizmička mikrozonacija gradova (M 1:1000 do 1:5000):

 • Slavonske Požege (1983),
 • Đakova (1984),
 • Osijeka (1984),
 • Dubrovnika (1981, 1985),
 • Zadra (1979-1980),
 • Knina (1986-1988) s potrebnim geološkim radovima,

inženjersko geološka kartiranja za veće objekte (M 1:100 do 1:1000):

 • vijadukt "Vala" (1989),
 • vijadukt "Vela Draga" (1990),
 • vijadukt "Zečeve Drage" (1994),
 • vijadukt "Severinske Drage" (1995),
 • odlagalište "Rača" (1983-1984),
 • vijadukt "Stara Sušica"(1999-2000),
 • vijadukt "Osojnik" (2006),
 • Vijadukt "Zečeve Drage 2" (2007),  itd,

inženjersko kartiranje za tunele (M1:100 do 1:500):

 • "Mravinci" (1987),
 • "Klis Kosa" (1987),
 • "Klis Grlo" (1987),
 • "Sveti Rok" (1997-2001),
 • "Bristovac" (1998),
 • "Čelinka" (1998),
 • "Ledenik" (1998) itd,

inženjersko geološki, hidrogeološki i speleološki radovi na trasi autocesta:

 • Oštrovica - Delnice (1990-1995),
 • Delnice - Vrata (1992-1996),
 • Delnice - Kupjak (1994-1997),
 • Kupjak - Vrbovsko (1997-2001),
 • Vrbovsko - Vukova Gorica (1994-2002),
 • Vukova Gorica - Karlovac (od 1995-2002),
 • Bosiljevo - Vrbovsko (2001-2003),

geološki i speleološki radovi u tunelima:

 • "Učka"(1976-1978),
 • "Hrasten"(1990-1993),
 • "Tuhobić" (1991-1995),
 • "Vrata" (1991-1995),
 • "Sopač" (1993-1996),
 • "Sljeme" (1993-1996),
 • "Lučice" (1995-1997),
 • "Vršek" (1994-1997),
 • "Javorova Kosa" (1998-2002),
 • "Pod Vugleš" (1998-2001),
 • "Čardak" (1997-2001),
 • "Sveti Marko" (1998-2001),
 • "Okrugljak" (1994),
 • "Resnik" (1995),
 • "Duliba"(1998),
 • "Plat"(1998-2000),
 • "Brinje" (2003),
 • "Brezik" (2003),
 • "Plasina" (2003),
 • "Rožman brdo" (2003),
 • "Pećine" (2005),
 • "Čardak 2" (2005),
 • "Veliki Gložac 2" (2005-2008),
 • "Bobova" (2006), 
 • "Tuhobić 2" (2006-2007),
 • "Sveti Kuzam" (2006), 
 • "Vrata 2" (2006-2008),
 • "Katarina" (2008),
 • "Škurinje 1 i 2" (2008),
 • "Trsat" (2008), itd.

izrada elaborata o kompleksnim speleološkim istraživanjima kaverni u tunelima i uz trase prometnica (cca 1009 kaverne) (od 1990. do 2014.),

izrada geotehničkih elaborata za tunele:

 • "Hrasten" (1996),
 • "Tuhobić" (1996),
 • "Vrata" (1996),
 • "Sopač"(1996),
 • "Sljeme" (1996),
 • "Lučice" (1997),
 • "Vršek" (1997),
 • "Javorova Kosa" (1997),
 • "Pod Vugleš" (1997),
 • "Čardak" (1997),
 • "Rožman brdo" (1997,1999),
 • "Sveti Marko" (1997),
 • "Okrugljak" (1994),
 • "Resnik" (1995),
 • "Duliba" (1999),
 • "Plat" (1998,1999),
 • "Cavtat" (2001),
 • "Levačica" (1999),
 • "Vidovci" (1999),
 • "Sveta tri kralja" (2000),
 • "Brezovica" (1999),
 • "Đurmanec" (1999),
 • "Frukov krč" (1999),
 • "Vrtlinovec" (1998),
 • "Hrastovec" (1998),
 • "Konjsko" (2001) itd.

geološki i hidrogeološki nadzor na gradilištu autoceste Karlovac - Rijeka (od 1991.do 2008. god.),

hidrogeološki i speleološki nadzor za autocestu Zagreb -Split - Dubrovnik (2001-2013),

geološki nadzor u tunelima:

 • "Brinje", "Plasina", "Brezik" (2003),
 • "Rožman brdo" (2004),
 • "Dubrava" (2004),
 • "Čardak 2" (2005),
 • "Veliki Gložac 2" (2005-2008),
 • hidrogeološki nadzor riječke obilaznice D-404 (2004-2009),
 • hidrogeološki nadzor obilaznice oko Vranskog jezera na Cresu D-100 (2005-2007),
 • speleološka i speleoronilačka ispitivanja za MHE "Rumin veliki" (2006-2008),
 • inženjersko geološka kategorizacija stijena za željezničku prugu Perušić - Gračac (2006-2008),

rješavanje premostnih kaverni u tunelima:

 • "Veliki Gložac" (2006-2008),
 • "Tuhobić" (2006),
 • "Vrata" (2006-2008).

Član povjerenstva ili zamjenik predsjednice povjerenstva za ocjenu utjecaja na okolis:

 • - akumulacija "Martinac Trojstveni" (2011, 2012),
 • - akumulacija "Kotao u Korlatskom polju" (2011),
 • - akumulacija "Kešinci" (2011),
 • - akumulacja "Presecno" (2010),
 • - MHE "Ilovac" (2010),
 • - akumulacija "Berak" (2010-2011),
 • - odlagaliste neopasnog otpada „Strazbenica 2“ (2010),
 • - akumulacija „Breznica“ (2010),
 • - akumulacija „Polojac“ (2009-2010),
 • - vodoopskrbni sustav Krka, podsustav „Ponikve“ - II faza (2009),
 • - eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskom polju "Kutnjak – Đelekovac" (2009),
 • - retencija „Glogovica“ (2008),
 • - akumulacija „Kotao“ (2008),
 • - uređaj za pročišcavanje otpadnih voda „Nova Gradiška“ (2008),
 • - retencija „Miletinac" (2008),
 • - akumuacija „Sumetlica“ (2007),
 • inženjersko geološko kartiranje sa speleološkim istraživanjima za hotel Villa Dubrovnik (2008),
 • speleološka istraživanja, inženjersko geološko kartiranje, hidrogeologija za cestu čvor "Trogir" -  čvor "Omiš" (2008),
 • vodoistražni hidrogeološki i speleološki radovi za most "Kopno - Pelješac" (2007-2008), 
 • hidrogeološki i speleološki nadzor na obilaznici grada Rijeke (tunel "Katarina", tunel "Trsat", most "Rječina") iznad izvorišta "Zvir 1" (2008- 2009),
 • revizija glavnih projekata za 129 km trase autoceste LOT R2: revizija inženjerske geologije, hidrogeologije, geotehnike i geotehnike za tunele za autocestu koridor 5c u Bosni i Hercegovini (2008-2011),
 • stabilizacija svoda kaverne u tunelu "Vrata", temeljenje upornjaka mosta u u tunelu "Vrata" (2007-2008),
 • inženjerskogeološki, hidrogeološki i speleološki radovi na cesti Sveti Kuzam - Križišće (2008-2011),
 • mjerenja radona u podzemnim građevinama i speleološkim objektima (2005-2014),
 • inženjerskogeološki i geofizički radovi (hibridna seizmička metoda), Pelješac, Dubrovnik (2009),
 • hidrogeološki i speleološki nadzor u tunelu "Sveti Ilija" - Biokovo (2010),
 • speleološka istraživanja u tunelu "Sveli Ilija" (2009),
 • speleološka istraživanja u tunelu "Puljani" (2009),
 • speleološka istraživanja na autocesti "Istarski Y" (2010),
 • izrada idejnog projekta tunela "Baredine" (2011),
 • rješavanje geoloških problema u usjeku "Porte Portone" (2011),
 • speleološka istraživanja na pistama zračne luke Dubrovnik (2012),
 • istražni radovi za drugu tunelsku cijev tunela "Učka" (2012),
 • istražni radovi geotermičkih bušotina Kupinečki Kraljevec (2012),
 • znanstvena recenzija retencije "Dreznicko polje" (2012-2013),
 • hidrogeologija i inženjerska geologija za VE "Senj" (2013),
 • speleološki nadzor u tunelu "Omiš", visinski radovi u kanjonu Cetine (2013),
 • alpinističko inženjersko geološko kartiranje iznad tunela "Omiš" (2014),
 • speleološka i geofizička istraživanja i kartiranje kaverni u trasi autoceste A-6 (2014),
 • speleološka istraživanja u temelju zgrade "C" Zračne luke Dubrovnik (2014),
 • speleološka i geofizička istraživanja u Delnicama - "Lidl" (2014),
 • mjerenje koncentracije radona u ledu u speleoloskim objektima (2013-2014),
 • određivanje starosti leda u speleološkim objektima (2014),
 • kartiranje dva klizišta Zagorskim selima (2014-2015),
 • inženjerska geologija klizišta Krsišće - Zagreb (2015),
 • speleološka istraživanja u ZL Dubrovnik (2015),
 • sanacija ceste u ulici Veliki vrh - Zagreb (2015),
 • sanacija klizišta na Mirogoju (2015),
 • inženjersko geološko kartiranje tunela "Plaška glava", "Pelegrin", "Lička Jasenica", "Votnjak" (2015), 
 • inženjerska geologija za klizište "Doljan" (2015),
 • istraživanje kaverne i sufosije kod tunela Sveti Marko (2015),
 • klizište "Kameniti stol" u Zagrebu (2015),

  OSTALO:

  • spašavatelj u  Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja(HGSS) / Gorskoj službi spašavanja PSH (značka br.199 / 1973), član od 1971. godine,
  • učitelj skijanja (br. 274-3), SSJ, 1970,
  • speleolog Komisije za speleologiju PSH (br. značke 34) - 1969,
  • instruktor speleologije PSH / HPS(značka i diploma Fakulteta za fizičku kulturu) - 1979; 1982, 2012,
  • savezni instruktor speleologije Hrvatskog speleološkog saveza (br.1) - 1998,
  • ronilac R-4 (CMAS) - 1986,
  • cave diver CDS NSS - br. 245 (1988),
  • glazbenik - srednja glazbena škola - Zagreb (1971), 
  • srebrni znak PSH - 1981,
  • pocasni član Societe Suisse de Speleologie - 1976,
  • zaslužni član Saveza speleologa Jugoslavije - 1989,
  • povelja Društva za istraživanja i snimanja krških fenomena DISKF - 2001,
  • life member National Speleological Society - od 2003,
  • certificate of Graduation in Professional Photography  (New York Institute of Photography) - 2004-2007,
  • počasni član Argentinskog speleološkog saveza (2012),

  PRIMLJENA PRIZNANJA ZA NAROČITE ZASLUGE:

  • Općina Rakovica - 20.7.1997.-  predao načelnik Općine Franjo Franković,
  • Općina Fužine - 13.6.1999. - predala načelnica Općine Ela Korica,
  • Općina Brinje - 24.5.2002. - predao načelnik Općine Ivan Lokmer,  

  VODITELJ ZNANSTVENIH PROJEKATA:

  • Karstifikacija u stijenama krškog područja Hrvatske (1991-1995),
  • Speleohidrogeološka i neotektonska istraživanja u hrvatskom kršu (1996-2000),
  • Speleogeološka istraživanja u karstificiranim stijenama Hrvatske (2001-2005),
  • Tipovi speleogeneze u hrvatskom kršu (2007- 2013),

  SUDJELOVANJA U  ZNANSTVENIM PROJEKTIMA:

  • Geomehanika flišolikih stijena u priobalju Jadrana (1985-1990), Voditelj: prof.dr.sc. Ibrahim Jašarević,
  • Ispitivanje i modeliranje poboljšanog tla i stijene  (2007-2013), Voditelj: prof.dr.sc. Meho Saša Kovačević,
  • Watershed Dynamics (2010- ), Organizacija i vodstvo: NOAA, NASA, GLOBE., Voditelj projekta: Prof. dr. Kemi Jona, Dr. Gary Randolph, Northwestern University, Evanston, Chicago, Iliinois, USA ,

  ČLANSTVA I FUNKCIJE U STRUČNIM I ZNANSTVENIM UDRUGAMA:

  • Union Internationale de Speleologie (UIS), International Union of Speleology - Adjunct Secretary (2013-2017),
  • Hrvatsko povjerenstvo za suradnju s UNESCO, član (2014-2018),
  • Hrvatsko geološko društvo (HGD) - član,
  • Hrvatsko geotehničko društvo (HGTD) - član,
  • Hrvatska udruga za podzemnu gradnju (HUPG) - član upravnog odbora,
  • Hrvatski speleološki savez (HSS)- osnivač, prvi predsjednik, predsjednik 1991-2010,   
  • Union Internationale de Speleologie (UIS) - predstavnik Hrvatske u skupštini (od 1993),
  • Federation Speleologique Europeenne  - predstavnik Hrvatske u skupštini (od 2009),
  • American Geological Institute (AGI)- član,
  • The Geological Society of America (GSA) - član,
  • Geological Society of London (GSL) - član,
  • International Association of Hydrogeologists (IAH) - član,
  • International Association for Engineering geology and the Environment (IAEG) - član,
  • National Speleological Society (NSS)- doživotni član,
  • Cave Diving Section NSS (CDS NSS) - doživotni član,
  • British Cave Research Association (BCRA)- član,
  • Swiss Speleological Society (SSS)- počasni član,
  • Federation Francaise de Speleologie (FFS) - član i instruktor,
  • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) - Znanstveno vijeće za promet  - redoviti član, tajnik sekcije, 
  • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) - Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju - član,
  • Društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena Zagreb (DISKF) - osnivač i predsjednik,
  • Hrvatsko biospeleološko društvo (HBSD) - osnivač i član,
  • New York Institute of Photography (NYIP) - član i diplomand,
  • Hrvatski ronilački savez (HRS) - član,
  • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU), Odbor za krš - tajnik odbora, 
  • Hrvatski planinarski savez (HPS) - član,
  • Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva  (HDGLIR) - dopredsjednik drustva,
  • Societa Geologica Italiana (SGI) - član,

  https://www.linkedin.com/pub/mladen-garasic/94/393/a7b
  trazi
  gdje smo?

   linkovi
  mail
  gemini copyright