Stranice na engleskom   gf mail
gradevinski fakultet sveuciliste u zagrebu
novostio fakultetudjelatnicidjelatnostzavodiservisimapa sitea
kliknite za arhivu slika

kliknite za arhivu slika


  djelatnici

dr.sc. Jure Radić, dipl. ing. građ.


emailJradic@grad.hr
zavodkonstrukcije
soba122
telefon4639-232
kućni broj390
fax4828-052
bilješka 

OSOBNI PODACI I KONTAKT:

 

 • Datum i mjesto rođenja:             15.09.1953., Baška Voda
 • Bračni status:                           oženjen, otac petero djece
 • Adresa:                                    Kačićeva 26, 10 000 Zagreb, Croatia
 • Telefon:                                    01 4639 390
 • Fax:                                         01 4828 052
 • E-mail:                                     Jradic@grad.hr

  

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE:

 

 • Doktor tehničkih znanosti, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Tehničke znanosti, polje: građevinarstvo, grana: nosive konstrukcije, (1987.)
 • Magistar tehničkih znanosti, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Tehničke znanosti, polje: građevinarstvo, grana: nosive konstrukcije, (1980.)
 • Diplomirani inženjer građevinarstva, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Konstruktorsko usmjerenje (1977.)
 • Ovlašteni revident za betonske i zidane konstrukcije, imenovan od Ministra zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljastva
 • Ovlašteni inženjer građevinarstva, pri Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu

  

ZNANSTVENA IMENOVANJA:

 

 • 2001.-              Redoviti profesor-trajno zvanje, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1996.-              Redoviti profesor, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1993.-              Redovoti član Hrvatske tehničke akademije        
 • 1991.-2007.      Predstojnik Zavoda za konstrukcije, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1991.-1993.      Predsjednik Skupštine Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Predsjedništva Sveučilišta u Zagrebu
 • 1990.-1991.      Prodekan, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1989.               Viši znanstveni suradniki i izvanredni profesor, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1988.-              Pročelnik Katedre za mostove, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1988.               Docent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1987.               Znanstveni suradnik, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1981.               Znanstveni asistent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1978.               Asistent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1977.               Mlađi asistent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI:

 

 • Sustainability of Constructions:Integrated Approach to Life-time Structural Engineering, COST Action C25, član Upravnog odbora (2007.-)
 • Granična stanja i održivost mostova, MZOŠ, 082-0822977-1497, glavni istraživač (2007.- )
 • EurekaBuild – Technologies for Sustainable and Competitive Construction Sector (Eureka Umbrella Project), član Upravnog odbora (2006.-)
 • Unaprijeđenje nosivih struktura mostova, MZOŠ, 0082219, glavni istraživač (2002.-2006.)
 • Znanstvena suradnja s College of Civil Engineering, Fuzhou, Kina – uključuje mobilnost znanstvenika i studenata, razmjenu stručnosti i sredstava
 • Međunarodni poslijediplomski studij Projektiranje mostova u suradnji sa Sveučilištem IUAV, Venecija, Italija; Sveučilištem Nova Gorica, Slovenija; Sveučilištem Thessaloniki, Grčka; Veleučilištem u Milanu, Italija; Sveučilište Palermo, Italija, nositelj kolegija Lučni mostovi
 • Studija: Novi tipovi nadvožnjaka, glavni istraživač (2006.)
 • Studija: Sustav gospodarenja, glavni istraživač (2006.)
 • Studija: Tipizacija mostova u sklopu autoceste, glavni istraživač (2005.)
 • Studija: Usklađivanje i razrada europskih normi za primjenu na hrvatskim autocestama, glavni istraživač (2005.)
 • Studija: Novi zagrebački mostovi, glavni istraživač (2006.)
 • Modeliranje trajnosti lučnih mostova, MZOŠ, 082110, glavni istraživač (1998.-2002.)
 • Metodologija obnove - Ministarstvo znanosti i MRO
 • Modeliranje postojanosti mostova, MZ, glavni istraživač (1992.-1996.)
 •  Trajnost konstrukcija - projekt dovršen za SIZ za ceste Hrvatske (1989.)

  

OSTALA PROFESIONALNA IMENOVANJA:

 

 • od 2007.                       Institut građevinarstva Hrvatske, direktor
 • od 2005.                       Hrvatski institut za mostove i konstrukcije, član Znanstvenog vijeća
 • 2004.-2006.                  Institut građevinarstva Hrvatske, predsjednih Nadzornog odbora
 • od 2004.                       Institut građevinarstva Hrvatske, član Znanstvenog vijeća
 • od 1995.                       Hrvatski inženjerski savez, predsjednik
 • od 1993. do 1998.         Hrvatski institut za mostove i konstrukcije, predsjednik Upravnog vijeća
 • od 1989.                       predsjednik Društva hrvatskih građevinskih konstruktora
 • od 1989.                       član Skupštine svjetskog društva za mostove i konstrukcije IABSE
 • 1983.-1988.                  glavni tajnik Društva hrvatskih građevinskih konstruktora

 

JAVNI RAD:

 

 • 2000.-2003.                  zastupnik u Hrvatskom saboru, Predsjednik odbora za pomorstvo, promet i veze
 • 1994.-2000.                  potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i Ministar razvitka i obnove
 • 1993.-2000.                  glavni tajnik HDZ-a i potpredsjednik HDZ-a
 • 1993. do 1998.             predsjednik Državnog povjerenstva za odnose s vjerskim zajednicama
 • 1997.                           predsjednik Državnog povjerenstva za uspostavu hrvatske vlasti u Podunavlju
 • 1992.-1994.                  predstojnik Ureda Predsjednika Republike Hrvatske i glavni tajnik Predsjedničkog vijeća obrane i nacionalne sigurnosti
 • 1992.                           Ministar znanosti, tehnologije i informatike RH
 • 1991.-1992.                  predsjednik Znanstvenog vijeća Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske
 • 1990.                           predsjednika SIZ-a znanosti RH, predsjednik Savjeta Zajednica za znanost Jugoslavije
 • 1973.-1977.                  predsjednik Saveza studenata Građevinskog fakulteta te tajnik Vijeća za mlade Biskupske konferencije Jugoslavije

NASTAVNA DJELATNOST:

 

Na Sveučilištu u Zagrebu kontinuirano je od 1984. godine. Uvodi nove predmete na dodiplomski i poslijediplomski studij.

 

Kolegiji na studiju do 2008.

 

Dodiplomski

Uvod u graditeljstvo

Mostovi

Trajnost konstrukcija I

Masivni mostovi

Poslijediplomski studij

Veliki masivni mostovi

Trajnost konstrukcija II

Mostovi u izvanrednim okolnostima

 

Kolegiji na novom studiju

 

Preddiplomski

Uvod u graditeljstvo

Mostovi I

Diplomski

Mostovi II

Trajnost konstrukcija I

Mostovi III

Trajnost konstrukcija II

Poslijediplomski studij

Veliki mostovi

Estetika mostova

Gospodarenje mostovima

Sustav gospodarenja mostovima

Povijest mostogradnje

Mostovi u izvanrednim okolnostima

 

 

STRUČNA DJELATNOST:

 

Voditelj je tima na Katedri za mostove koji je ostvario niz projekata i studija. Neki od njih su navedeni u nastavku.

 

 • Idejni projekt mosta Jarun, grad Zagreb (2007.)
 • Glavni projekt mosta kopno-Pelješac (2007.)
 • Idejni projekt i glavni projekt nekoliko nadvožnjaka na AC Đakovo-Osijek (2005.-2007.)
 • Studija: Novi zagrebački mostovi (2006.)
 • Studija: Novi tipovi nadvožnjaka (2006.)
 • Sustav gospodarenja mostovima, strategija i plan rada (2006.)
 • Idejna rješenja i Idejni projekt mosta kopno-Pelješac (2005.-2006.)
 • Studija: Tipizacija mostova u sklopu autoceste (2005.)
 • Studija: Usklađivanje i razrada europskih normi za primjenu na hrvatskim autocestama (2005.)
 • Vijadukt preko doline rijeke Mirne, kombinacija čelika i betona (2005.)
 • Obnova mosta preko Save u Jasenovcu, čelični sklop (2005.)
 • Most preko Krke kod Skradina, betonski lučni most s nadlučnim sklopom u kombinaciji čelika i betona (2004.)
 • Projekt za održavanje Masleničkog mosta (2004.-2005.)
 • Studija: Prometna povezanost Dubrovačko-neretvanske županije 2004.
 • Unaprijeđenje projektiranja mostova u primorskom okolišu 2004.
 • Most Kamačnik, betonski (2003.)
 • Most preko Rijeke dubrovačke (2002.)
 • Viseći most preko Save u Martinskoj Vesi (2002.)
 • Most preko Drave kod Belišća (2002.)
 • Rekonstrukcija mosta preko Une u Hrvastkoj Kostajnici (2002.)
 • Rekonstrukcija stupova i nadlučnog sklopa mosta Kopno  - otok Pag (2000.)
 • Pokusno opterećivanje obnovljenog Paškog mosta (2000.)
 • Most preko Kupe kraj Jamničke Kiselice, beton/prednapeti beton (1999.)
 • Novi Maslenički most za autocestu, beton/prednapeti beton (1996.)
 • Strategija razvitka cesta u Hrvatskoj (1998.-1999.)
 • Model obnove stambenih zgrada u Hrvatskoj (1994.-1999.)
 • Idejno rješenje mosta za Pašman (1990.-1998.)
 • Ispitivanja Šibenskog mosta (1996.)
 •  Varijantni projekti za mostove Osijek i Županja (1992.-1995.)
 • Projekt za novi Maslenički most (1992.-1995.)
 • Glavni projekt mosta preko Djulina u Ogulinu (1988.-1994.)
 • Obnova Međunarodnog središta hrvatskih sveučilišta (1993.)
 • Tipizacija mostova za autoceste (1993-1998.)
 • Tipizacija opreme za mostove (1993-1998.)
 • Nadzor nad gradnjom Dubrovačkog mosta (1988.-1990.)
 •  Analiza opravdanosti izgradnje prilaza za Dubrovčki most (1988.)
 • Idejno rješenje dvaju svođenih mostova (L=150 m i L=220 m) na cesti tunel Učka-Pazin (1989.)
 • Detaljan pregled i ocjena stanja mosta kopno-Krk (1988.)
 • Detaljan pregled, ocjena stanja, analiza nosivosti i upotrebljivosti cestovnog mosta preko Drave u Osijeku (1987.)
 • Pregled i ocjena stanja cestovnih mostova na magistralnim cestama SAP Kosovo (1985.)
 • Servisna knjižica za most Slobode u Zagrebu (1984.)
 • Pregled i ocjena stanja cestovnih mostova na području USIZ-a za ceste Osijek - čitavo područje (1982.-1984.)
 • Pregled i ocjena stanja cestovnih mostova na području USIZ-a za ceste Zagreb i to na području ROC Sisak, Bjelovar, Varaždin (1982.-1984.)
 • Idejni projekt most preko Djulina ponora u Ogulinu (1982.)
 • Analiza nosivosti mosta preko Novčice u Gospiću za vojna opterećenja (1981.)
 •  Analiza nosivosti mosta preko Kupe u Sisku za vojna opterećenja (1981.)
 • Natječajni rad za Jadranski most u Zagrebu (1980.)
 • Projekt sanacije Jankomirskog mosta u Zagrebu (1980.)
 • Projekt sanacije mosta Slobode u Zagrebu (1979.)
 • Idejni projekti mostova u Solinu i obilaznici Splita (1979.)
 • Idejno rješenje mostova Ivanja Reka i Zaprešić, (1978.)
 •  Analiza nosivosti Jankomirskog mosta za prijevoz teškog tereta (1978.)
 • Ocjena stanja mostova na Savi u Zagrebu (1978.)

ORGANIZACIJA KONFERENCIJA, SIMPOZIJA I SEMINARA:

 

Domaće i međunarodne znanstveno-stručne konferencije:

·         Međunarodni simpozij fib ''Concrete structures – stimulators of development'', CEB-FIP Croatian Member Group, SECON HDGK, IGH, GF, Dubrovnik, svibanj 2007.

·         Međunarodni simpozij ''Bridges'', SECON HDGK, Dubrovnik, svibanj 2006.

·         III savjetovanje ''Hrvatska normizacija i srodne djelatnosti – tehničko usklađivanje na putu prema Europskoj uniji'' HIS, Plitvička jezera, 2005.

·         Prvi Sabor hrvatskih mostograditelja, SECON HDGK, Brijuni, 2005.

·         Međunarodni simpozij ''Durability and Maintenance of Concrete Structures'', SECON HDGK, Dubrovnik, rujan 2004.

·         II savjetovanje ''Hrvatska normizacija i srodne djelatnosti – tehničko usklađivanje na putu prema Europskoj uniji'', HIS, Brijuni, 2004.

·         Savjetovanje: ''Prometna povezanost Dubrovačko-neretvanske županije'', HIS, Dubrovnik, 2004.

·         J. Radić: Zbornik radova ''Zlatni sabor HDGK'', Zagreb, 2003.

·         Savjetovanje ''Nove tehnologije u hrvatskom graditeljstvu'', HDGK, Brijuni, 2003.

·         Savjetovanje ''Hrvatska normizacija i srodne djelatnosti – tehničko usklađivanje na putu prema Europskoj uniji'', HIS, Dubrovnik, 2003.

·         Znanstveno-stručno savjetovanje ''Objekti na autocestama'', HDGK, Plitvička jezera 2002.

·         Interdisciplinarno znanstveno-stručni simpozij ''Graditeljstvo i okoliš'', HDGK, Brijuni 2002.

·         Peti opći Sabor HDGK-a, Brijuni 2001.

·         Interdisciplinarno znanstveno savjetovanje ''Cestovne veze Dalmacija-Zagreb'', HIS Plitvička jezera, 2000.

·         IV. opći sabor hrvatskih građevinskih konstruktora, HDGK, Brijuni 1998.

·         IV. kongres DHGK, ''Zamah graditeljstva – temelj razvitka Hrvatske'', Cavtat, 1996.

·         Simpozij: ''Suvremeni postupci izvedbe’’, DHGK, Brijunski otoci, 19.-21. lipnja 1995.

·          III. radni sabor ''Graditelji u obnovi Hrvatske'', Brijunski otoci 13-15. X. 1994.

·         II. radni sabor ''Graditelji u obnovi Hrvatske'', DHGK, Brijunski otoci 13-15. X. 1993.

·         PRG ’92., ''Upotreba kompjutora kod izrade projekta sanacije internacionalnog univerzitetskog centra u Dubrovniku'', DHGK, Zagreb, 1992.

·         Radni sabor ''Graditelji u obnovi Hrvatske'', DGKH, Brijunski otoci, 21-27. VI. 1992.

·         Prvi znanstveni kolokvij ''Mostovi'', Brijuni, 20-22. VI. 1991. DGKH

·         III. kongres DGKH, ''Budućnost Hrvatske-graditeljski izazov’’, Brijunski otoci, 29-31. X. 1990.

·         I. simpozij ''Prometni i konstruktorski aspekti Jadranke autoceste'', Dubrovnik, 13-15. IX. 1989. DGKH.

·         Simpozij DGKH ''Specijalni inženjerski objekti'', Brijunski otoci 1988.

·         Simpozij DGKH ''Suvremene građevinske konstrukcije'', Brijunski otoci 1987.

·         II. kongres DGKH, Split 6-9. XI. 1986.

·         Simpozij ‘’Trajnost konstrukcija’’, Brijunski otoci, 6-9. XI. 1985. DGKH, Zagreb, 1985.

·         Prvi kongres DGKH, Plitvička jezera, 18-19. X. 1984.

 

Savjetovanja i seminari u sklopu cjeloživotnog obrazovanja ovlaštenih inženjera:

·         Seminar ''Dani betona 2 –Split“, veljača 2007.

·         Seminar ''Dani betona 2 –Zagreb“, veljača 2007.

·         Seminar ''Dani betona 2 –Rijeka“, veljača 2007.

·         Seminar ''Dani betona 2 –Osijek“, veljača 2007.

·         Savjetovanje ''Drugi hrvatski Dani betona 2006'', SECON HDGK-GF-IGH, Opatija, studeni/prosinac 2006.

·         Seminar ''Dani betona –Zagreb“, lipanj-srpanj 2006.

·         Seminar ''Dani betona –Čapljina“, BiH, svibanj 2006.

·         Seminar ''Dani betona –Zagreb“, ožujak 2006.

·         Seminar ''Dani betona –Split“, veljača 2006.

·         Seminar ''Dani betona –Zagreb“, veljača 2006.

·         Seminar ''Dani betona –Rijeka“, veljača 2006.

·         Seminar ''Dani betona –Osijek“, veljača 2006.

·         Savjetovanje ''Prvi hrvatski Dani betona 2005'', SECON HDGK-GF-IGH, Dubrovnik, listopad 2005.

·         Seminar ''Trajnost konstrukcija00, Zagreb, svibanj 2005.

 

 

OBJAVLJENI RADOVI:

 

Popis većine objavljenih radova i sažetci dani su na stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije

 

 • Knjige (26)
 • Poglavlja u knjigama (15)
 • Radovi u časopisima (20)
 • Pozvana predavanja (25)
 • Radovi u zbornicima s međunarodnom recenzijom (111)
 • Radovi u ostalim zbornicima (78)
 • Sažetci u zbornicima sažetaka (2)
 • Ostali radovi (5)
 • Patenti (1)
 • Mentorstva (49)

 

ČLANSTVA:

 

Akademska:

 • Hrvatska akademija tehničkih znanosti, redoviti član
 • Almae Matris Croaticae Alumni, član

 

Stručna:

 • Hrvatsko društvo građevinskih konstruktora, predsjednik
 • Hrvatski inženjerski savez, predsjednik
 • International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), član Hrvatskog odbora
 • Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, član

 

Inicijativna:

 • European Construction Technology Platform (ECTP), predstavnik Hrvatske za High Level Group i predstavnik Hrvatske za Focus Area Networks
 • Croatian Construction Technology Platform (CRCTP), osnivač i predsjednik; Focus Area Networks, voditelj
 • EurekaBuild Eureka Umbrella Project, Steering Committee Member

 

Znanstveno/stručni časopisi:

 • Građevinar, časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, član redakcijskog odbora
 • Engineering Modelling, međunarodni časopis, član savjetodavnog odbora

 

NAGRADE I PRIZNANJA:

 

Državne nagrade:

 • Godišnja nagrada za znanost u području tehničkih znanosti, 2004.

 

Odlikovanja:

·         Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom I Danicom

·         Red kneza Trpimira

·         Red Ante Starčevića

·         Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (najviše državno odlikovanje za znanost )

·         Red Danice hrvatske s likom Nikole Tesle (najviše državno odlikovanje za izumiteljstvo)

·         Red hrvatskog pletera

·         Spomenica domovinskog rata

·         Spomenica domovinske zahvalnosti

·         Medalja Vukovar (za obnovu Hrvatske)

 

Nagrade znanstvenih i stručnih društava:

·         Nagrada Sveučilišta u Zagrebu ''Fran Bošnjaković'' za znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja, posebice odgoj mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti (2006.)

·         Nagrada Zagrebačkog velesajma ''Josip Juraj Strossmayer'' pod pokrovitelstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za znanstveno djelo ''Konstruiranje mostova'' autora Jure Radić, Ana Mandić, Goran Puž za 2005. godinu s područja tehničkih znanosti

·         Graditeljska nagrada CEMEX, druga nagrada u kategoriji infrastrukturalne građevine: Most preko Krke kod Skradina (2006.)

·         Conference Award  - Highly Commendable Paper "Salt and Wind Attack on Large Adriatic Bridges" (authors: J. Radić, J. Bleiziffer, D. Tkalčić) 3rd International Conference on Protection of Structures Against Hazards, Venice, (2006)

·         Nagrada ''Kruno Tonković'' najviše priznanje HDGK koje se dodjeljuje jednom u 10 godina (2005.)

·         Zaslužni član Saveza građevinskih inženjera i tehničara

·         Priznanje Saveza građevinskih inženjera i tehničara za najbolje građevinsko ostvarenje u Hrvatskoj - Maslenički most (1996.)

·         Priznanje Hrvatskog ogranka Međunarodnog saveza za prednapinjanje - za najbolje ostvarenje u betonu 1995.-1998. za Maslenički most

·         Diploma časopisa ''Tehnika'' za najbolji znanstveni rad objavljen u tom časopisu (1987.)

 


trazi
gdje smo?

 linkovi
mail
gemini copyright