Stranice na engleskom   gf mail
gradevinski fakultet sveuciliste u zagrebu
novostio fakultetudjelatnicidjelatnostzavodiservisimapa sitea
kliknite za arhivu slika

kliknite za arhivu slika


  djelatnici

dr. sc. Ivana Banjad Pečur, dipl. ing. građ.


emailbanjadi@grad.hr
zavodmaterijali
sobaD408; dvorišna zgrada, IV kat
telefon+ 385 1 4639 162
kućni broj162
fax+ 385 1 4828 051
bilješka

Primanje studenata: četvrtak 10 - 12
Osobni podaci i obrazovanje

 • rođena u Zagrebu
 • maturirala 1987. god. (MIOC - Zagreb)
 • diplomirala 1993. god. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, konstruktorski smjer
 • 2000. magistrirala na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002. doktorirala na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenje

 • 1993.- Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za gradiva, Voditelj laboratorija

Članstvo u stručnim i znanstvenim društvima

 • Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu
 • ACI - American Concrete Institute

Nastavna djelatnost

 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu znanstveni dodiplomski studij - Gradiva, Kvaliteta i zaštita gradiva, Posebni betoni i tehnologije
 • Tehničko veleučilište Zagreb - Graditeljski odjel - Građevinski materijali, Ispitivanje materijala

Sudjelovanje u radu na znanstvenim projektima

 • 1993-1995. Optimalizacija projektiranja svojstava specijalnih betona (Ministarstvo znanosti i tehnologije) - glavni istraživač - prof. dr. sc. V. Ukrainczyk
 • 1995-2002. Specijalni betoni (Ministarstvo znanosti i tehnologije) - glavni istraživač - prof. dr. sc. V. Ukrainczyk
 • 2002-2005. Specijalni betoni (Ministarstvo znanosti i tehnologije) - glavni istraživač - prof. dr. sc. V. Ukrainczyk
 • 2003-2005. Montažno građenje MEPS betonom (tehnologijski projekt, Ministarstvo znanosti i tehnologije) - glavni istraživač - prof. dr. sc. V. Ukrainczyk
 • 1994-1995. Pojava i širenje pukotina u tunelima te njihovo spriječavanje - faza I (Hrvatske ceste) - glavni istraživač - prof. dr. sc. V. Ukrainczyk
 • 2000.-2001. Svojstva, projektiranje i tehnologija optimalnog betona za tunelsku oblogu po kriteriju minimuma pukotina dopuštenih širina - faza II (Hrvatske ceste) - glavni istraživač - prof. dr. sc. V. Ukrainczyk
 • 2002-2003. Kompozit visokih performansi za jednoslojnu obnovu kolničke konstrukcije armiranobetonskog mosta (Hrvatske ceste) - glavni istraživač - prof. dr. sc. V. Ukrainczyk

Stručna djelatnost

 • 1994. Projekt betonske obloge za prolaz plinovoda Ivankovo-Županja ispod vodotoka Biđ i vodotoka Bosut
 • 1994/95. Laboratorijska ispitivanja glinobetona dijafragme na brani Peruča
 • 1995/97. Kontrola kvalitete betona za Maslenički most
 • 1996. Kontrolna ispitivanja betona za most "Hasan Brkić" u Mostaru
 • 1996. Kontrola kvalitete tijekom sanacije južne tribine stadiona Croatia u Zagrebu
 • 1997. Istražni radovi i laboratorijska ispitivanja, te dijagnoza stanja gradiva na mostu kopno - otok Vir
 • 1997. Projekt sanacije mosta kopno - otok Vir
 • 1997. Kontrola kvalitete tijekom sanacije nadstrešnice u vrtiću "Matija Gubec" u Zagrebu
 • 1998. Naknadno ispitivanje čvrstoće betona na objektu "Croatia" u Zadru
 • 1998. Sanacija ukrasnih dijelova od betona na sjevernom tornju Zagrebačke katedrale
 • 1998/2000. Dijagnostika stanja gradiva na mostu kopno - otok Krk
 • 1999. Projekt betona za vijenac mosta kopno - otok Vir
 • 2001. Projekt zaštite betona kolektora na raskrižju Radnička-Slavonska u Zagrebu
 • 2001. Istražni radovi i laboratorijska ispitivanja, te dijagnoza stanja gradiva na mostu u Oštarijama
 • 2000. Naknadno utvrđivanje kvalitete ugrađenog betona na građevini Nova Župna crkva Krista Kralja, Domaslovec
 • 2001. Preliminarna istraživanja za sanaciju mosta kopno-otok Vir
 • 2002. Izvedbeni projekt obnove cestovnog mosta preko rijeke Mrežnice u Oštarijama
 • 2002. Istražni radovi i laboratorijska ispitivanja, te dijagnoza stanja gradiva na mostu preko Drave pokraj Botova
 • 2002. Istražni radovi i laboratorijska ispitivanja, te dijagnoza stanja gradiva na mostu preko Kupe u Sisku
 • 2002. Istražni radovi i laboratorijska ispitivanja, te dijagnoza stanja gradiva betonske obloge lijevog tunela HE Zakučac kod Omiša
 • 2002. Projekt betona za sanaciju nosača, ploče, upornjaka i naglavnica na mostu kopno - otok Vir
 • 2002. Izvedbeni projekt obnove mosta preko rijeke Vrljike (Kamenmost) kod Imotskog
 • 2003. Istražni radovi i laboratorijska ispitivanja, te dijagnoza stanja gradiva na mostu preko Save kod Jasenovca
 • 2003. Istražni radovi i laboratorijska ispitivanja, te dijagnoza stanja gradiva betonske obloge desnog tunela HE Zakučac kod Omiša
 • 2003. Istražni radovi i laboratorijska ispitivanja, te dijagnoza stanja gradiva na mostu "Maslenica" (stari most)
 • 2003. Istražni radovi i laboratorijska ispitivanja, dijagnoza stanja gradiva, te projekt sanacije mosta u Obrovcu
 • 2003. Nadzor na izvođenju radova na obnovi mosta kopno - otok Vir

OBJAVLJENI RADOVI


trazi
gdje smo?

 linkovi
mail
gemini copyright