Stranice na engleskom   gf mail
gradevinski fakultet sveuciliste u zagrebu
novostio fakultetudjelatnicidjelatnostzavodiservisimapa sitea
kliknite za arhivu slika

kliknite za arhivu slika


  djelatnici

dr.sc. Darko Dujmović, dipl. ing. građ.


emaildujmovic@grad.hr
zavodkonstrukcije
soba220
telefon4639-202
kućni broj202
fax4639-202
bilješkawww.grad.hr/metali 

ZNANSTVENO-NASTAVNA IMENOVANJA

 

2010.             Redoviti profesor, trajno zvanje, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2006.- 2010.   Prodekan, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2005.             Redoviti profesor, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2002.             Viši znanstveni suradnik i izvanredni profesor, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1998.             Docent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1998.             Znanstveni suradnik, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1989.             Znanstveni asistent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1986.             Asistent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1982.             Mlađi asistent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 

·         Optimalizacija pouzdanosti okvirnih sustava s različitim tipovima spojeva, MZOŠ, 082-0822977-1497, voditelj projekta (2007.- )

·         Electronic, Quality assured, European Steel Training and Assessment (EQUESTA) (Leonardo da Vinci), UK/07/LLP-LdV/TOI-007, voditelj projekta hrvatskog partnera (2007.- 2010.)

·         Sigurnost konstrukcija iz aspekta statističkih podataka djelovanja u Republici Hrvatskoj, MZOŠ, 0082219, istraživač (2002.-2006.)

·         Sigurnost nosivih metalnih konstrukcija, MZOŠ 0062219, istraživač (2002.-2006.)

·         Probabilističko utvrđivanje pouzdanosti postojećih konstrukcija, MZOŠ, istraživač (2002.-2006.)

·         Steelbiz as an E-forum for the Implementation of the Eurocodes for Steel Construction, istraživač (2002.-2006.)

 

NASTAVNA DJELATNOST

 

Diplomski studij

 

·         Metalne konstrukcije II

·         Metalne konstrukcije III

·         Stabilnost konstrukcija

·         Pouzdanost konstrukcija

 

Poslijediplomski studij

 

·         Nosivi sustavi čeličnih konstrukcija

·         Metode inženjerstva pouzdanosti

·         Umornost materijala i konstrukcija

 

STRUČNA DJELATNOST

 

Ovlašteni inženjer građevinarstva, pri Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Projektiranje čeličnih, spregnutih i aluminijskih konstrukcija, nadzor nad izvođenjem čeličnih, spregnutih i aluminijskih konstrukcija, ekspertize i sanacije te pouzdanost konstrukcija kod požara:

 

·         Glavni i izvedbeni projekt konstrukcije Pješački most - proširenje postojećeg nadvožnjaka "Višnjan"

·         Glavni projekt čelične konstrukcije Geodetska kupola u Korčuli

·         Izvedbeni projekt Čelično krovište hala - Sveta Nedjelja

·         Izložbeni paviljon EXPO 2000 Hanover

·         Statički proračun ovješene fasade objekta "Poslovni toranj" u Varšavi

·         Statički proračun aluminijske fasade hotela Belvedere u Dubrovniku

·         Specijalistički poslovi u vezi osiguranja kvalitete pri izradi i montaži nosive čelične konstrukcije cestovnog vijadukta kod Limske drage.

·         Specijalistički poslovi u vezi osiguranja kvalitete pri izradi i montaži nosive čelične konstrukcije cestovnog vijadukta Mirna.

·         Stručno mišljenje o ocjeni stanja čeličnog, montažno, izložbeno-upravnog objekta "Limenka" na Zagrebačkom velesajmu poslije požara.

 

CITIRANOST I OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI

 

1. Citiranost

 

Citiranost u CC časopisima

 

Knjiga International structural steel sections Design Tables According to EC3

 

1.      Karavasilis, T.L., Bazeos, N., Beskos, D.E.:

Estimation of seismic inelastic deformation demands in plane steel MRF with vertical mass irregularities,

Engineering Structures 30 (11), 2008., pp. 3265-3275

2.      Karavasilis, T.L., Bazeos, N., Beskos, D.E.:

Seismic response of plane steel MRF with setbacks: Estimation of inelastic deformation demands,

Journal of Constructional Steel Research 64 (6), 2008. pp. 644-654

3.      Karavasilis, T.L., Bazeos, N., Beskos, D.E.:

Estimation of seismic drift and ductility demands in planar regular X-braced steel frames,

Earthquake Engineering and Structural Dynamics 36 (15), 2007., pp. 2273-2289

4.      Karavasilis, T.L., Bazeos, N., Beskos, D.E.:

Behavior factor for performance-based seismic design of plane steel moment resisting frames,

Journal of Earthquake Engineering 11 (4), 2007., pp. 531-559

5.      Bazeos, N., Karabalis, D.L.:

Efficient computation of buckling loads for plane steel frames with tapered members,

Engineering Structures 28 (5), 2006., pp. 771-775

 

Rad Reliability of the bending resistance of welded beam-to-column joints Journal of Constructional Steel Research. 64 (2008), 4; 388-399

 

1.      Girão Coelho, A.M., Bijlaard, F.S.K.

Finite element evaluation of the strength behaviour of high-strength steel column web in transverse compression,

Steel and Composite Structures 10 (5), 2010., pp. 385-414

 

Citiranost u SCI-Expanded časopisima

 

1.      Boko, I., Peroš, B., Torić, N.:

Pouzdanost čeličnih konstrukcija u požaru,

Građevinar 62 (5), 2010., pp. 389-400

2.      Markulak, D., Ivanušić, D.:

Modeliranje dvostranih priključaka u čeličnim okvirnim konstrukcijama,

Građevinar 61 (11), 2009., pp. 1047-1058

3.      Zaninović, O.K., Gajić-Čapka, M.:

Kritički osvrt na dodatke europskim prednormama (NAD) za djelovanja na konstrukcije u RH (2),

Građevinar 60 (7), 2008., pp. 633-635

4.      Androić, B., Bulić, M., Čaušević, M.:

Pouzdanost seizmičkih spona kod čeličnih okvira s ekscentričnim dijagonalama,

Građevinar 59 (8), 2007., pp. 675-683

 

Citiranost u knjigama

 

Knjiga Beispiele nach EC-3, Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

 

1.      Marek, P., Brozzetti, J., Guštar, M., Tikalsky, P. (Editors):

Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation,

Background, Exercises and Software, 2nd edition, TeReCo, 2003.

2.      Kindmann, R., Frickel, J.:

Elastische und plastische Querschnittstragfähigkeit: Grundlagen, Methoden, Berechnungsverfahren, Beispiele,

Ernst & Sohn A Wiley Company, 2002.

3.      Kindmann, R, Krahwinkel, M.:

Stahl- und Verbundkonstruktionen,

B. G. Teubner Stuttgart Leipzig, 1999.

4.      Kindmann, R., Stracke, M.:

Verbindungen im Stahl- und Verbundbau,

Ernst & Sohn A Wiley Company, 2003.

 

2. Knjige

 

Do izbora u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor

 

1.      Androić, Boris; Dujmović, Darko; Džeba, Ivica:

METALNE KONSTRUKCIJE 1

Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, 1994., 20 poglavlja, 621 str.

2.      Androić, Boris; Dujmović, Darko; Džeba, Ivica:

METALNE KONSTRUKCIJE 2

IA Projektiranje d.o.o., Zagreb, 1995., 5 poglavlja, 601 str.

3.      Androić, Boris; Dujmović, Darko; Džeba, Ivica:

BEISPIELE NACH EC-3, BEMESSUNG UND KONSTRUKTION VON STAHLBAUTEN

Werner-Verlag GmbH, Düsseldorf, 1996., 5 poglavlja, 601 str.

4.      Androić, Boris; Dujmović, Darko; Džeba, Ivica:

NUMERIČKI PRIMJERI PREMA EC3

Dimenzioniranje i izvedba čeličnih konstrukcija

Moschos Giurdas, Athena, 1997., 5 poglavlja, 601 str.

5.      Džeba, Ivica; Androić, Boris; Dujmović, Darko:

METALNE KONSTRUKCIJE 3

IA Projektiranje d.o.o., Zagreb, 1998., 688 str.

6.      Androić, Boris; Džeba, Ivica; Dujmović, Darko:

INTERNATIONAL STRUCTURAL STEEL SECTIONS

Design Tables According to EC3

Wiley Company, Ernst&Sohn, Berlin, 2000., 679 str.

7.      Androić, Boris; Dujmović, Darko; Džeba, Ivica:

METALNE KONSTRUKCIJE 4

IA Projektiranje d.o.o., Zagreb, 2003., 416 str.

8.      Dujmović, Darko; Androić, Boris; Džeba, Ivica:

MODELIRANJE KONSTRUKCIJA PREMA EUROCODE 3

IA Projektiranje d.o.o., Zagreb, 2004., 625 str.

9.      Androić, Boris; Čaušević, Mehmed; Dujmović, Darko; Džeba, Ivica; Markulak, Damir; Peroš, Bernardin:

ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI

IA Projektiranje d.o.o., Zagreb, 2005., 28 poglavlja, 806 str.

10.   Androić, Boris; Dujmović, Darko; Džeba, Ivica:

INŽENJERSTVO POUZDANOSTI 1

IA Projektiranje d.o.o., Zagreb, 2005., 11 poglavlja, 462 str.

 

Nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor

 

1.      Androić, Boris; Dujmović, Darko; Džeba, Ivica:

Čelične konstrukcije 2 / Androić, Boris (ur.).

Zagreb: IA Projektiranje, 2007.

2.      Androić, Boris; Dujmović, Darko; Džeba, Ivica:

Čelične konstrukcije 1

Zagreb: IA Projektiranje, 2009 (udžbenik).

 

3. Znanstveni rad, objavljen u časopisu citiranom u tercijarnim publikacijama

 

Do izbora u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor

 

1.      Dujmović, Darko:

PROBABILISTIC EVALUATION OF SHEAR DIAPHRAGM DESIGN METHODS

Journal of Constructional Steel Research, Vol. 46 No. 1-3 (1998), pp. 115-116

 

Nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor

 

1.      Skejić, Davor; Dujmović, Darko; Androić Boris:

Behaviour of welded beam-to-column joints subjected to the static load.

Structural Engineering and Mechanics. 29 (2008) , 1; 17-35 (članak, znanstveni)

2.      Skejić, Davor; Dujmović, Darko; Androić, Boris:

Reliability of the bending resistance of welded beam-to-column joints.

Journal of Constructional Steel Research. 64 (2008) , 4; 388-399 (članak, znanstveni)

 

4. Znanstveni rad, objavljen u časopisu citiranom u sekundarnim publikacijama

 

Do izbora u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor

 

1.      Dujmović, Darko:

PROBABILISTIC EVALUATION OF STRESSED SKIN DIAPHRAGM DESIGN METHODS

Engineering Modelling 8 (1995) 3-4, pp. 91-97

2.      Zaninović, Ksenija; Gajić-Čapka, Marjana; Androić, Boris; Džeba, Ivica; Dujmović, Darko:

ODREĐIVANJE KARAKTERISTIČNOG OPTEREĆENJA SNIJEGOM

Građevinar 53 (2001) 6: 363-378

3.      Gajić-Čapka, Marjana; Zaninović, Ksenija; Androić, Boris; Džeba, Ivica; Dujmović, Darko:

TERMIČKO DJELOVANJE NA GRAĐEVINE – METEOROLOŠKA PODLOGA ZA HRVATSKE NORME

Građevinar 53 (2001) 7: 431-441

4.      Dujmović, Darko; Tkalčević, Višnja; Vera, Felipe:

SEGURIDAD Y CONFIABILDAD EN EDIFICIOS MONUMENTALES

Ingeniería hoy, No.19 – Agosto de 2001, Revista de la Facultad de Ingenieria Civil, Universidad del Cauca Popayan Colombia, 47-63

5.      Androić, Boris; Dujmović, Darko; Skejić, Davor:

POUZDANOST ČELIČNIH ŽELJEZNIČKIH MOSTOVA IZ ASPEKTA UMORA

Građevinar 56 (2004) 4: 199-206

 

Nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor

 

1.      Skejić, Davor; Dujmović, Darko; Haiman, Miljenko:

Nelinearni proračun zavarenog priključka nosač-stup

Građevinar. 58 (2006.) , 12; 979-987 (članak, znanstveni).

2.      Skejić, Davor; Rak, Mladenko; Dujmović, Darko:

Istraživanje ponašanja zavarenog priključka u okvirnim čeličnim konstrukcijama

Materials Engineering. XIV (2007) , 1; 11-17 (članak, znanstveni).

3.      Skejić, Davor; Dujmović, Darko; Javora, Anka:

Otpornost pojasnog kutnika kod vijčanih čeličnih priključaka

Građevinar. 60 (2008) , 3; 219-230 (pregledni rad, znanstveni).

4.      Moran, John; Owens, Graham; Roszykiewicz, Christine; Dujmović, Darko; Androić, Boris.

Projekt EQUESTA

Građevinar. 60 (2008) , 7; 609-614 (prethodno priopćenje, znanstveni).

5.      Androić, Boris; Dujmović, Darko; Lukačević, Ivan:

Razlike u procjeni pouzdanosti uobičajenih i iznimnih konstrukcija

Građevinar. 61 (2009) , 10; 943-953 (pregledni rad, znanstveni).

6.      Skejić, Davor; Dujmović, Darko; Rak, Mladenko:

Laboratorijska ispitivanja pojasnih kutnika pri savijanju

Građevinar: časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera. 62 (2010) , 3; 207-218 (članak, znanstveni).

 

5. Znanstveni rad, recenziran, objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa

 

Do izbora u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor

 

1.      Androić, Boris; Dujmović, Darko; Jurić, Smiljan; Džeba, Ivica:

LIMIT CARRYING CAPACITY OF I-BEAM ELASTICALLY STIFFENED WITH TRAPEZOIDAL SHEETS,

International Conference on Steel Structures, Recent Research Advances and Their Applications to Design, Part I, Budva, 1986., pp. 187-196

2.      Androić, Boris; Jurić, Smiljan; Dujmović, Darko; Džeba, Ivica; Franić, Tea:

A COMPUTER AIDED PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF THE SAFETY INDEX AT FATIGUE,

International Conference on Steel Structures, Recent Research Advances and Their Applications to Design, Part III, Budva, 1986., pp. 737-743

3.      Androić, Boris; Jurić, Smiljan; Dujmović, Darko:

CHECKING THE RELIABILITY AND DURABILITY DUE TO CORROSION FATIGUE

IABSE Symposium, Durability of Structures, Lisabon, 1989., IABSE Report 57/2, pp. 859-864

4.      Androić, Boris; Dujmović, Darko; Dumbović, Ivan:

LIMSKA DRAGA VIADUCT - FABRICATION AND ERECTION OF ORTHOTROPIC PLATE,

IABSE Symposium, Bridges, Interaction between Construction Technology and Design, Leningrad, 1991., IABSE Reports, Volume 64      

5.      Androić, Boris; Dujmović, Darko:

METHODS OF STRESSED SKIN DIAPHRAGM DESIGN – PROBABILISTIC EVALUATION,

Giornate Italiane della costruzione in Acciaio, C.T.A. Collegio dei Tecnici dell'Acciaio,  Viareggio, 1993., Ricerca Teorica e Sperimentale, pp. 63-74

6.      Milčić, Vuk; Androić, Boris; Džeba, Ivica; Dujmović, Darko:

SUSPENSION BRIDGE DAMAGED IN WAR - REMAINING SAFETY DEGREE

Conference Cable-stayed and suspension bridges, IABSE & Federation internationale de la precontrainte, Deauville, France, 1994., Procedings, Vol.2, pp. 569-570

7.      Dujmović, Darko:

PROBABILISTIC EVALUATION OF SHEAR DIAPHRAGM DESIGN METHODS

The 2nd World Conference on Steel in Construction, San Sebastian, Spain, 1998., Paper No. 312, Full paper on CD-ROM

8.      Markulak, Damir; Džeba, Ivica; Dujmović, Darko:

PROBABILISTIC METHOD FOR INTRODUCING NEW MATERIALS IN SANDWICH PANELS

International Symposium, 40th Anniversary of Pollack Mihaly, College of Engineering, University of Pecs, Hungary, 2002., Proceedings, Vol.1, str. 201-211

9.      Dujmović, Darko; Androić, Boris; Skejić, Davor:

RELIABILITY OF SHEAR DIAPHRAGM MADE OF TRAPEZOIDAL SHEETS

20th Czech and Slovak National Conference "Steel Structures and Bridges 2003", Czech Technical University in Prague, Prag, Czech Republic, 2003., Procedings, str. 493-499

 

Nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor

 

10.   Skejić, Davor; Dujmović, Darko; Rak, Mladenko:

Statičko ispitivanje zavarenog priključka nosač-stup

Laboratory Competence 2007 - The new approach / CROLAB (ur.).
Zagreb : CROLAB, Udruga hrvatski laboratorij, 2007. 109-110 (članak, znanstveni).

11.   Skejić, Davor; Dujmović, Darko; Androić, Boris:

Experimental investigation of welded beam-to-column joints

EUROSTEEL 2008, 5th European Conference on Steel and Composite Structures, 3rd to 5th September 2008, Graz, Austria / ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2008. 591-596 (članak, znanstveni).

12.   Čaušević, Mehmed; Androić, Boris; Dujmović, Darko:

Reliability Assessment of Extraordinary Structures

International Symposium on Reliability Engineering and Risk Management (ISRERM’2010)/(ur.), International Association for Structural Safety and Reliability (IASSAR), Shanghai, China, 2010., Proceedings of the International Symposium on Reliability Engineering and Risk Management, Tongji University Press, 619-629 (članak, znanstveni).

 

6. Znanstveni rad, recenziran, objavljen u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa

 

Do izbora u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor

 

1.      Androić, Boris; Dujmović, Darko:

DJELOVANJE TRAPEZNIH LIMOVA KAO ZAMJENA ZA SPREGOVE KOD STABILIZACIJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Zbornik radova I. kongresa društva građevinskih konstruktora Hrvatske, Plitvička jezera, listopad 1984., knjiga II, str. 121-128

2.      Androić, Boris; Dujmović, Darko:

IZRAČUNAVANJE POSMIČNE KRUTOSTI POLJA IZVEDENIH OD TANKOSTIJENIH LIMOVA

Simpozij ‘85, Savez društava građevinskih konstruktora Jugoslavije, Dubrovnik, travanj 1985., knjiga R, str. 10-17

3.      Androić, Boris; Džeba, Ivica; Jurić, Smiljan; Dujmović, Darko:

ISTRAŽIVANJA NOSIVOSTI ALUMINIJSKIH PROFILIRANIH LIMOVA

Drugi kongres, Društvo građevinskih konstruktora Hrvatske, Split, 1986., Zbornik radova II, str. 9-18

4.      Dujmović, Darko; Androić, Boris; Džeba, Ivica:

UTJECAJ FLEKSIJSKOG DJELOVANJA POKROVA NA GRANIČNU NOSIVOST JEDNOOSNO SIMETRIČNIH I PROFILA (PODROŽNICA)

VIII. kongres, Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije, Cavtat, travanj 1987., Teorijska i eksperimentalna istraživanja i opća razmatranja, knjiga T-1, str. 155-159

5.      Dujmović, Darko:

POSTUPAK KALIBRACIJE KOD OCJENE POUZDANOSTI TANKOSTIJENIH HLADNOOBLIKOVANIH ČELIČNIH PROFILA

Simpozij 89, Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije, Dubrovnik, 1989., Dostignuća, teorijska i eksperimentalna istraživanja, opća razmatranja, konstrukterska ostvarenja, knjiga D-24, str. 149-154

6.      Dujmović, Darko; Milčić, Vuk; Androić, Boris:

POUZDANOST NOSIVIH SUSTAVA

III. kongres, Budućnost Hrvatske - graditeljski izazov, Društvo građevinskih konstruktora Hrvatske, Brijunski otoci 1990., Zbornik radova, str. 327-336

7.      Dujmović, Darko; Milčić, Vuk; Androić, Boris:

TEORETSKA ANALIZA VJEROJATNOSTI OTKAZIVANJA STATIČKI PREOBILNIH SUSTAVA

IX. kongres, Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije, Cavtat, 1991., Zbornik radova, Teorija konstrukcija, knjiga T-32, str. 173-178

8.      Dujmović, Darko; Androić, Boris:

RAČUNSKI MODELI PRORAČUNA TANKOSTIJENIH HLADNOOBLIKOVANIH TRAPEZNIH LIMOVA

Simpozium, Društvo na gradežnite konstruktori na Makedonija, Ohrid, 1991., Zbornik radova, knjiga ST-09, str. ST-09/1 do ST-09/7

9.      Džeba, Ivica; Dujmović, Darko:

OCJENJIVANJE OŠTEĆENJA POMOĆU KOMPJUTORA "FUZZY SET" LOGIKOM

Radni sabor, Graditelji u obnovi Hrvatske, Društvo hrvatskih građevinskih konstruktora, Brijunski otoci 1992., Zbornik radova, knjiga II, str. 119-127

10.   Dvornik, Josip; Androić, Boris; Dujmović, Darko; Džeba, Ivica; Lazarević, Damir:

PRORAČUN NATEGNUTIH KONSTRUKCIJA

II. radni sabor, Graditelji u obnovi Hrvatske, Hrvatsko društvo građevinskih konstruktora, Brijunski otoci, 1993., Zbornik radova, str. 49-56

11.   Milčić, Vuk; Androić, Boris; Pauše, Željko; Džeba, Ivica; Dujmović, Darko:

ZNANSTVENI PRISTUP PRIORITETU OBNOVE U RATU OŠTEĆENIH MOSTOVA

III. radni sabor, Graditelji u obnovi Hrvatske, Društvo hrvatskih građevinskih konstruktora, Brijunski otoci, 1994., Zbornik radova, str. 81-88

12.   Dujmović, Darko; Dvornik, Josip; Androić, Boris; Džeba, Ivica:

PROJEKTIRANJE SAMONAPREŽUĆIH KONSTRUKCIJSKIH SUSTAVA

III. radni sabor, Graditelji u obnovi Hrvatske, Društvo hrvatskih građevinskih konstruktora, Brijunski otoci, 1994., Zbornik radova, str. 419-424

13.   Dujmović, Darko:

SIGURNOST POSMIČNO KRUTIH POLJA IZVEDENIH IZ TRAPEZNIH ČELIČNIH LIMOVA

Četvrti opći sabor Hrvatskih građevinskih konstruktora, Društvo hrvatskih građevinskih konstruktora, Brijunski otoci, 1998., Zbornik radova, 401-408

14.   Pulić, Danijela; Dujmović, Darko:

METODE PRORAČUNA HLADNOOBLIKOVANOG ČELIKA PREMA EUROKODU

Sabor hrvatskih graditelja 2000, Graditelji u razvitku Republike Hrvatske, Hrvatski savez građevinskih inženjera, Cavtat, 2000., Zbornik radova, 419-427

15.   Dujmović, Darko; Androić, Boris; Skejić, Davor:

OTPORNOST PRIKLJUČAKA NAPREZANIH NA SAVIJANJE

Hrvatski sabor građevinskih inženjera, Sabor hrvatskih graditelja 2004, Hrvatski savez građevinskih inženjera, Cavtat, 2004., Zbornik radova, 269-277

 

 

DETALJAN PRIKAZ ZNANSTVENE, NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI

 

A. ZNANSTVENA DJELATNOST

 

B. NASTAVNA DJELATNOST

 

C. STRUČNA DJELATNOST

 

 


trazi
gdje smo?

 linkovi
mail
gemini copyright