Stranice na engleskom   gf mail
gradevinski fakultet sveuciliste u zagrebu
novostio fakultetudjelatnicidjelatnostzavodiservisimapa sitea
kliknite za arhivu slika
kliknite za arhivu slika


  zavodi :: hidrotehnika :: znanstvena djelatnost

ZNANSTVENI PROJEKTI

  • Ekološko uređenje i obnova vodotoka (0082218)

Neven Kuspilić, Josip Petraš, Davor Malus, Živko Vuković, Damir Bekić

  • Utjecaj okoliša na oblikovanje i dimenzioniranje vodnih građevina (0082220)

Marko Pršić, Marijan Habajec, Boris Beraković, Stanislav Tedeschi, Duška Kunštek, Eva Ocvirk

  • Integralno hidrauličko optimiziranje (0082231)

Vladimir Andročec, Goran Gjetvaj, Goran Lončar

Marušić Josip, Kuspilić Neven, Petraš Josip, 2 vanjska.

Petraš Josip, Pršić Marko, Vuković Živko, Marušić Josip, Kuspilić Neven, Beraković Boris, Malus Davor.

Pollak Zlatko, Gjetvaj Goran, Marušić Ružica, Petraš Josip.

Pršić Marko, Vuković Živko, Marušić Josip, Kuspilić Neven, Beraković Boris, Petraš Josip, Habajec Marijan, 3 vanjska.

Tedeschi Stanislav, Malus Davortrazi
gdje smo?

 linkovi
mail
gemini copyright