Stranice na engleskom   gf mail
gradevinski fakultet sveuciliste u zagrebu
novostio fakultetudjelatnicidjelatnostzavodiservisimapa sitea
kliknite za arhivu slika
kliknite za arhivu slika


  zavodi :: matematika :: katedra za geometriju

Dobrodošli na stranice Katedre za geometriju

 

dr.sc. Ana Sliepčević, dipl.prof.mat., izvanredni profesor

dr.sc. Vlasta Szirovicza, dipl.prof.mat., izvanredni profesor

dr.sc. Sonja Gorjanc, dipl.prof.mat., docent

mr.sc. Dora Pokaz, dipl.prof.mat., asistent - znanstveni novak

Helena Halas, dipl. prof. mat., asistent - znanstveni novak

 

 


trazi
gdje smo?

 linkovi
mail
gemini copyright