Stranice na engleskom   gf mail
gradevinski fakultet sveuciliste u zagrebu
novostio fakultetudjelatnicidjelatnostzavodiservisimapa sitea
kliknite za arhivu slika
kliknite za arhivu slika


  zavodi :: hidrotehnika :: nastava :: preddiplomski :: Hidrotehničke građevine

predmet: Hidrotehničke građevine      

Studij : Studij građevinarstva
Vrsta studija : Preddiplomski sveučilišni studij

nositelj:

dr. sc. Boris Beraković
dr. sc. Neven Kuspilić
dr.dc. Marko Pršić

ECTS bodovi:

4

opterećenje:

3 + 1

oznaka:

usmjerenja:

zajednički predmeti

opis:

Uvod: Značaj i uloga vode u razvoju ljudske zajednice; Hidrotehnički sustavi i hidrotehničke građevine u gospodarenju vodama; Hidrotehničke građevine – svrha, definicije, podjela.Podloge za projektiranje hidrotehničkih građevina. Vrste proračuna i opterećenja hidrotehničkih građevina: Funkcionalnost; Mehanička otpornost; Stabilnost; Određivanje   opterećenja od vode i ostalog okoliša; sheme opterećenja za beton i temeljenje. Cjevovodi i uređaji na njima: Cjevovodi pod tlakom; Cjevovodi sa slobodnim vodnim licem; Drenaže. Kanali i građevine na kanalima. Hidrotehnički tuneli i uređaji na njima: Hidrotehnički tuneli pod tlakom; Hidrotehnički tuneli sa slobodnim vodnim licem. Građevine za obranu od poplava na rijekama. Građevine za uređenje riječnog toka. Cestovni propusti i građevine za odvodnju   cesta. Pomorske građevine. Prevodnice. Brane. Akumulacije i uređaji na njima.Hidroelektrane. Ostale hidrotehničke građevine: Akvadukti; Sifoni; Čepovi; Propusti.

literatura:

Obvezna literatura:                                                                                                    

Stojić P. Hidrotehničke građevine I, II i III. Split : Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 1997,1998 i 1999.; Đorđević B. Korištenje vodnih snaga – objekti hidroelektrana. Beograd : Naučna knjiga i Građevinski fakultet, 1989.
Preporučena literatura:                                                                                        

Savić: Uvod u hidrotehničke građevine; Beograd, Građevinski fakultet,  2003.


trazi
HidrologijaMehanika tekućinaZaštita okolišaZaštita vodaHidrotehničke građevineOpskrba vodom i odvodnja 1 gdje smo?

 linkovi
mail
gemini copyright